Welkom bij Urbancore

Urbancore biedt advies en begeleiding aan bedrijven, instanties en overheidsorganen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling of zorgbeleid en organisatie.

Antoinette van Heijningen

Ik ben Antoinette van Heijningen, oprichter van Urbancore.
Mijn passie is transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen. Ik houd van strategische, complexe vraagstukken en bevind me vaak aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen.

Stedelijke ontwikkeling en zorg

U kunt bij mij terecht met adviesvragen die betrekking hebben op:

Stedelijke ontwikkeling

 • Vlottrekken bouwprojecten (lid expertteam)
 • Begeleiding gebiedsontwikkeling (hoe begin je, welke samenwerking kies je, hoe creëer je draagvlak, hoe wordt het haalbaar en betaalbaar?)
 • Integrale ontwikkeling van steden, dorpen en wijken (zoals strategisch advies voor visie, branding en vastgoedontwikkeling, bouw je eigen buurt)
 • Samenwerking tussen bedrijven en overheid
 • Ketensamenwerking corporatie – vastgoedpartijen

Zorgbeleid

 • Advisering zorginstellingen
 • Bouwen van coalities in de zorg om zorgzame en gezondere steden te maken
 • Zorgzaam Wonen in eigen buurt
 • Faciliteren langer thuis wonen van ouderen en gehandicapten o.a. in appartementencomplexen
 • Begeleiding realisatie kleinschalige woonvoorzieningen met zorg
 • Vernieuwingen in de organisatie van zorg (voor verbetering van efficiëntie of kwaliteit van leven)

Mijn ervaring vindt u in op de gelijknamige pagina.

 

Anders denken, anders doen

Er zijn veel veranderingen gaande in de samenleving. Gebiedsontwikkeling vraagt sinds de crisis echt om een andere aanpak. Ook de zorg zal in de toekomst op een andere manier moeten worden georganiseerd, willen we de kwaliteit krijgen die de toekomstige generatie wenst en wil het betaalbaar blijven. Als adviseur in zowel zorg als gebiedsontwikkeling houd ik mij bezig met het realiseren van deze veranderingen en ben ik actief als lid van het landelijk expertteam Versnellen bouwprojecten, het Watertorenberaad en de koplopergroep Zorgzame stad.

Meer over mijn visie op gebiedsontwikkeling em op wonen en zorg vindt u op de pagina "Visie".