De ervaring van Urbancore

Het Curriculum Vitae van Antoinette van Heijningen, oprichter en eigenaar van Urbancore, is ingedeeld in:

Werkervaring met Urbancore en in partnerschap met Collegamento

Stedelijke ontwikkeling

2010-heden Mede-oprichter en begeleiding Watertorenberaad, een groep van 25 bestuurders en directeuren van overheid (ministerie, provincie, grote steden), corporaties en relevante vastgoedpartijen. Zie www.watertorenberaad,nl
2017-heden Begeleiding en coördinatie pilots in diverse steden op het gebied van transformatie verouderde wijken/gebieden met een aanpak gericht op duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie
2012-heden Vlottrekken bouwprojecten in opdracht van BZK en Bouwend Nederland (Inmiddels 90 projecten behandeld)
2016 Herprogrammering wooncomplexen van een tweetal corporaties.
2016 Groepswonen Den Haag, advies aan gemeente Den Haag.
2014 Inspiratiedocument Bouw je eigen buurt, Sluisbuurt Amsterdam over coöperatieve samenwerking.
2013-2014 Uitvoering leer- en ontwikkeltraject Watertorenberaad voor I en M.
2010-2014 Begeleiding corporatie bij strategische omslag naar een regieorganisatie met ketensamenwerking met marktpartijen

Wonen, welzijn en zorg

2010-heden Mede-oprichter en begeleiding koplopersgroep Zorgzame Stad, een groep van zorginstellingen, corporaties, kennisinstituten (o.a. HAN, ACTIZ-AEDES), ministeries BZK(WWI), VWS, adviseurs en ervaringsdeskundigen, die hun kennis en ervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en zorg delen.
2014-heden Vormgeven “Het Andere Wonen” van Vivent, zorgaanbieder (VV&T) in Den Bosch e.o. Ontwikkeling vijf-tiental kleinschalige woon-zorgconcepten voor dementie.
2015-heden Ontwikkeling en uitvoering Verzorgd Wonen Nieuwegein in opdracht van drie corporaties, een zorgaanbieder en gemeente.
juni 2013 Opstellen Manifest Zorgzaam Den Bosch in opdracht van een 15-tal organisatie op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.
2010-2011 Begeleiding strategische visie Vivent, zorgaanbieder in Den Bosch e.o. Opstelling van een strategische agenda
2011 Procesmanagement Zorgzame buurt. In 2011 wordt het transitie-experiment ‘Zorgzame buurt Dukenburg’ in het kader van de langdurige zorg en wijk en buurtgericht werken in opdracht van het ministerie van VWS ondersteund.
2009-2011 Procesmanagement Zichtbare Schakel, het terugbrengen van integrale wijkverpleegkundige zorg in de wijk, uitgevoerd in Nijmegen en Den Bosch
2009-2010 Feijenoord Vertelt. Voor het Pact op Zuid, Woonstad Rotterdam en deelgemeente Feijenoord: de ontwikkeling van een nieuw concept van wijkontwikkeling

Werkervaring tot de oprichting van Urbancore

2009-heden oprichting Urbancore (zzp)/ geassocieerd partner van Collegamento, adviseurs in het publieke domein
2008-2009 Staflid/co-creator ( interim) Kaospilots NL, an  international school for new business design and social innovation
2007-2008 Directeur gemeente Venlo. Portefeuille: integraal beleid en programmadirecteur stedelijk centrum/stadskantoor/regio
2005-2007 Programmamanager Economie, secretaris Economische Adviesraad o.l.v. Ad Scheepbouwer (CEO KPN), lid managementteam sector Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht
2003-2005 Hoofd strategie en beleidsprogrammering, lid managementteam Concernstaf, gemeente Dordrecht
2001-2003 Senior Projectleider BVR, adviseurs stedelijke  ontwikkeling, landschap en infrastructuur te Rotterdam
1997-2001 Dienst Stadszaken gemeente Tilburg o.a. projectmanager  binnenstad en hoofd gebiedsteam binnenstad, lid managementteam Dienst Stadszaken
1995-1997 Welzijnsdienst gemeente Tilburg, o.a. projectleider grote stedenbeleid en wijkgerichte aanpak
1978-1995 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, diverse functies, o.a. projectleider grootschalige recreatieprojecten, directiesecretaris, hoofd bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en lid managementteam Algemene Dienst

Opleidingen

  • Open Universiteit Bestuurskunde (diploma kort Hoger Onderwijs)
  • Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (HBO, richting recreatieplanologie)
  • Atheneum B
  • Cursussen: Cursus Leidinggeven aan professionals (1995), Senior Executive Program, de Baak ( 2005), Leiderschap, Managementcentrum de Ark (2008).